امام خمینی و خطابه هایش

» امام خمینی و خطابه هایش

امام خمینی و خطابه هایش


امام خمینی و خطابه های او

غریو فریادهای با آرامش خمینی در خطابه هایی پرشور، برگ به برگ در دست هایی مشتاق دست به دست می گردید تا واژه واژه های غرور، عزت و عشقی توأمان را در در دل ها جای دهد و خروشی جاودان را تا نزدیک ترین و دورترین نقاط، در داخل و خارج از مرزها در طول سالیان رقم بزند. خمینی چشم به نقطه ی روشن عزت اسلام و انسان ها در هر پاره ای از تن خسته ی جهان داشت و دست در دستان توکلی که از مشق های دوران کودکی اش از زندگی بزرگ ترهای شجاعش بود.

امام خمینی درس زندگی سرشار از آزادگی را از همان دوران کودکی به خاطر خویش سپرده بود، اما آن را خاطره نساخت، بلکه تا زمانی که ابدی شد، ذره ای از آن درس آزاده زیستن را از یاد نبرد و تازه تازه آن را با حرکت زمان نو به نو می کرد تا ذره ای گرد سرد و بی رحم فراموشی بر روی آن ننیشند.

امام خمینی آغاز راه روشن

خمینی آغاز راهی شد که راهیان آن راه، دست های زور را پس می زنند، کرشمه های زر را نادیده می گیرند، عربده های زورگویان را خفه می کنند و تا پای جان در این راه می ایستند و خم به ابرو نمی آورند. خمینی مکتبی را بنیان نهاد که مکتب خمینی نام گرفت و عاشقان آن، علی وار در آن مکتب در پی سربلندی و آزادگی چون شیرمردان روزگاران سخت ایستادند و زینب وار چون شیرزنانی صبور، نجیب و بی آلایش مصیبت ها را نوشیدند و زیبا دیدند و زیبایی آفریدند، و در نهایت مکتب خمینی توانست مکتبی ترین آزاد مردانی چون حاج قاسم سلیمانی را قسمت این روزگاران بیدار شده از خواب غفلت نموده، چشم های غرق در خواب را غرق در زلال قطرات با طراوت آگاهی کند و سرمست از شکوهی با شکوه تر از پیش تا نقطه نقطه ی دنیا پیش رفته، جاودانه شود.

امام خمینی شروعی بی پایان

خمینی ختم کلام عشقی که تفسیر بندگی خاص کردن باشد، نیست، او شروع عشقی است که بی ریا به پیش می رود، با تدبیر می تازد و با اخلاص و با شکوه پیروز می شود، او شروع محتوای با ارزش زندگی است، شروع عزت، سربلندی و آزادگی انسان هاست؛ هر جا که هستند، هر رنگی که دارند، به هر زبانی که صحبت می کنند.

نویسنده: محبوبه عباسی


آخرین مطالب این وبلاگBuy Website Traffic Cheap
Buy website Traffic
ساخت وبلاگساخت وبلاگ رایگان