پانزده خرداد ماندگار در تاریخ

» پانزده خرداد ماندگار در تاریخ

پانزده خرداد ماندگار در تاریخ


پانزده خرداد ماندگار و بزرگ

پانزده خرداد برگی است از تاریخ ایران زمین که سرسبز و باطراوت، تا همیشه ی تاریخ این سرزمین آزاده، پیغام شهدایی مظلوم را در رگبرگ های خود حک کرده است تا سال به سال تمامی آزاده اندیشان از طراوت آن لبریز شوند و در فضایی پاک از خفقان سمی اسارت و بندگی تحمیلی استعمار نفس به نفس تازه کنند.

پانزده خرداد قیام حسینی

پانزده خرداد قیامی بود از جنس مظلومیت و تدبیر که مکتب آن مکتب عاشورایی بود، رهبرش امام خمینی و درس رهروانش نیز درس های عاشورای حسینی. 15 خرداد ترکیب عشقی بود از تلفیق رنگ هایی خدایی و الهی با بی رنگی روحانیتی فدایی، که تنها توشه ی نقد خود، جان شان را در مشت های گره کرده ی خود گرفتند و در میدان رزمی نابرابر نقاب بزک کرده ی پوسیده ی شخصیت های دروغین تاریخ ایران زمین را شکستند و آسمانی شدند.

پانزده خرداد تصویری ماندگار

پانزده خرداد تصویری است ماندگار از برگ هایی زرین در زمینه ای سرخ رنگ که شعور را در بطن رذالتی بزرگ به تصویر کشیدند و روحانیتی عزیز را در بستر شقاوتی چندین هزار ساله. 15 خرداد نمای بزرگی است از آزادگانی که برای آزادی انسانیت تا سال های سال پر کشیدند و بستر حقیر استبداد را کوچک و کوچک تر کردند. 15 خرداد آغوش با عظمت وطن را برای آزادگی تا همیشه ی تاریخ گشود و آرامش را در آن جاودانه ساخت. 15 خرداد با رهبری خمینی و شجاعت مردمی جان باخته جان گرفت و تا دنیا دنیاست زنده خواهد ماند.


نویسنده: محبوبه عباسی

آخرین مطالب این وبلاگBuy website Traffic
Buy Website Traffic Cheap
ساخت وبلاگساخت وبلاگ رایگان