پهلوانان تا همیشه زنده اند

» پهلوانان تا همیشه زنده اند

به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای


پهلوانان تا همیشه زنده اند


پهلوانان همیشه زنده اند

پهلوانان کسانی هستند که وجودشان آمیخته با نوری است که همه جا را نورانی می کند، بی آن که به زبان کسی چشم بدوزند و یا به دستان کسی تکیه کنند. می درخشند، چون وجودشان از سرچشمه ی نورانی الهی نوشیده است. نه اهل التماس هستند و نه نیازمند احتیاج، به تمامی اهل قناعت هستند و غنی و بی نیاز، و چون نور وجودشان تا ابد در دل های مردم روشن می ماند، همیشه زنده و جاودانه اند.

پهلوانان مدعیان همیشگی

پهلوانان مدعیانی هستند همیشگی، آن ها مدعیانی هستند که با قدرت بازو و کارهای خود، ادعا می کنند که دست گیرند، با رفتارشان ادعا می کنند که پایبند اخلاق هستند، با لبخند همیشگی شان ادعا می کنند که متواضعند و مردمی، ولی نه چیزی می گویند و نه مجیزی را می شنوند، همین می شود که تا ابد با زیباترین موسیقی دنیا شنیده می شوند.

پهلوان یک دنیا بندگی است

هر پهلوان یک دنیا بندگی است، تنها برای پروردگاری که بی نهایت است و بی نظیر. پهلوان نه زر می شناسد و نه زور، نه در سراب آرزوها غوطه ور است و نه در حباب خواب و خیال اسیر، نه توهم به خورد مردم عادی می دهد و نه سربزرگی بزرگان را بزرگ تر می کند، یک دست سادگی است و اخلاص، و یک راست مسافر همیشگی راه مستقیم بندگی.

زندگی سبز پهلوانان

پهلوانان سبز زندگی می کنند و پربار، با صفا، مملو از عشق و بی خزان، و برای همین است که می گویند پهلوانان هرگز نمی میرند، فقط اگر تا مدتی دیده می شدند، بعد از سفر ابدی خود، بیش تر و بهتر از قبل حس می شوند، مثل سردار دل ها، حاج قاسم سلیمانی و یاران بی نظیرش که پررنگ تر، با وجودتر از قبل در کنار هر آزاده ای حضور دارند و یاری شان می کنند.

آری، پهلوانان تا همیشه زنده اند و زندگی می بخشند چون وجودشان به سرچشمه ی نور و وجود وصل شده است.

نویسنده: محبوبه عباسی

روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای گرامی باد

آخرین مطالب این وبلاگساخت وبلاگساخت وبلاگ رایگان
Buy website Traffic
Buy Website Traffic Cheap