امام صادق (ع) سفیر معرفت

» امام صادق (ع) سفیر معرفت

متن درباره امام صادق (ع)


امام صادق (ع) سفیر معرفت


امام صادق (ع) سفیر دانایی

امام صادق (ع) سفیری است از تبار پاکی ها که سبک زندگی اسلامی را مو به مو در واژه هایی ساده و روان برای پیروان خود به اندازه ی قرن ها تازه و به روز ارسال کرده است، او علم را در قالب وجودهایی تشنه و لبریز از عشق به شکل معرفت الهی طراحی کرد و نسل به نسل با تازه ترین سبک های روز به دست عاشقان امروزی رساند، امام جعفر صادق (ع) سفیر دانایی قرن های قرن است که اگر چشم ببیند و دل عاشق شود، از نوشیدن تعالیم او هم چشمش بیناتر می شود و هم دلش عاشق تر.

امام صادق (ع) عالمی خدایی

امام جعفر صادق (ع) عالمی است که در قدم به قدم زندگی پاک شان، در لحظه به لحظه های کلاس های درس های شان، در قطره قطره جوهر قلم شان رنگ و بویی خدایی حس می شود و راز و رمزی الهی، او مرد خدا بود در کسوت عالمی بی همتا که با معصومیت خود آنچه برای خدایی شدن بود را برای قرن قرن انسانیت به یادگار گذاشت.

نویسنده: محبوبه عباسی


آخرین مطالب این وبلاگBuy website Traffic
ساخت وبلاگساخت وبلاگ رایگان
Buy Website Traffic Cheap