فرهنگ چیست؟

» فرهنگ چیست؟

فرهنگ چیست؟


فرهنگ به کارهای موجه و مورد قبول در هر جامعه ای اطلاق می شود؛ در حقیقت فرهنگ همان چیزی می باشد که مردم آن جامعه با آن زندگی می کنند و به همین دلیل فرهنگ مال مردم است.

برای فرهنگ تعریف های مختلفی ذکر کرده اند؛ مثلاً یکی گفته است هر آن چیزی که یک شخص به عنوان فردی از جامعه ی خودش آن را یادمی گیرد فرهنگ می باشد.

دیگری گفته است که فرهنگ یک مجموعه ی شگفت انگیز پیچیده از اعتقادات، عادت ها، هنرهای مختلف، قانون های متنوع و ... می باشد.

به هرحال از تمام این تعاریف این نتیجه را می توان گرفت که فرهنگ هر جامعه متفاوت از دیگری است؛ طوریکه فرهنگ هر کشور با کشوری دیگر متفاوت است و حتی فرهنگ هر نقطه ای از هر کشور با نقطه ای دیگر در همان کشور نیز فرق می کند.

فرهنگ در هر جامعه ای درحقیقت یک نقطه ی اشتراک برای اعضای آن مجموعه است؛ نقطه ی اشتراکی در روش زندگی کردن، روش اندیشیدن و بالطبع عکس العمل آنها در برابر اتفاقات پیش آمده در زندگی شان.

فرهنگ هر جامعه با آموزش مستقیم و غیر مستقیم از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود؛ رفتار ما به صورت غیر مستقیم فرهنگمان را به نسل بعدی منتقل می کند و گاهی بعضی از مسایل فرهنگی را خودمان به نسل بعدی در آموزش های ضمن تدریس و یا زندگی روزمره انتقال می دهیم.

در بین تمام آنچه که در دل فرهنگ هر جامعه ای جای می گیرد هنر می تواند یکی از احساسی ترین نوع آن باشد که پس از عجین شدن با مهارت های تخصصی به جایگاه ارزشمند خود می رسد و صاحبش را هنرمند می کند.

ما انسان ها از هنر لذت می بریم حتی قبل از اینکه آن را متوجه بشویم مثلاً با دیدن یک اثر خوشنویسی به وجد می آییم و بعد از دیدن و لذت بردنِ بسیار، تازه متن آن را می خوانیم و مفهومش را درک می کنیم و البته گاهی لذتمان دوچندان می شود و گاهی پشیمان از لذت بردن ادلیه ی خود به دلیل مفهوم متن اثر!

ارتباط فرهنگ و هنر در یک جامعه شاید در همین نهفته باشد که هر دوی این ها برخواسته از هویت اعضای جامعه ی خویش هستند و آن هنری در هر جامعه ای طرفدار پیدا می کند که با فرهنگ آن جامعه هم خوانی داشته باشد وگرنه آن هنر پس زده شده، مخاطبی پیدا نمی کند و محکوم به انزواست.


نویسنده: محبوبه عباسیآخرین مطالب این وبلاگوگان - گیاه خواریبرنامه غذایی وگان ، گیاه خواری و خام گیاه خواری
وبلاگ تبلیغاتیساخت وبلاگ تبلیغاتی
ساخت وبلاگ حرفه ایساخت وبلاگ حرفه ای رایگان
ساخت وبلاگ