توانایی های عالی افراد معلول

» توانایی های عالی افراد معلول

موفق باشید

توانایی های عالی افراد معلول


بسیاری از مواقع فکر می کنیم برای داشتنِ یک زندگی موفق نداشتن یک امکان کوچک بزرگ ترین مانع به شمار می آید و محکوم به شکست هستیم. اما تنها کافی است به افرادی نگاه کنیم که با داشتن شرایطی کاملاً متفاوت از دیگران در زندگی، بهترین موقعیت ها را به دست آورده و افتخارات بسیاری کسب کرده اند.

آن ها اشخاصی هستند که خود را به خوبی می بینند، مشکلات را تجزیه و تحلیل می کنند و برای غلبه بر آن ها بهترین راه حل ها را به دست می آورند. این افراد در بسیاری از موارد هم خود کار می کنند و هم کارآفرینی ممتاز می شوند. مشکلات در زندگی این قهرمانان، بخشی از زندگی شان است که باید حل شوند و نیست و نابود شوند.

این قهرمانان معلول هایی هستند که با وجود نداشتن یک عضو از بدن و یا نقصانی در سلامتی خود، پیروز و سربلند در زندگی پیش می روند و با کشف توانایی های عالی و شگفت انگیز در وجود خود، شگفتی خلق می کنند. روزتان مبارک عزیزان پرتلاش

نویسنده: محبوبه عباسی

روز جهانی معلولین مبارک باد مبارک باد


آخرین مطالب این وبلاگشعر عاشقانهشعر و غزل - مثنوی- اشعار ناب فارسی - اشعار عاشقانه
ساخت وبلاگ حرفه ایساخت وبلاگ حرفه ای رایگان
روانشناس ایرانی در لندنمینو ایرانی،روانشناس و مشاور ایرانی مقیم انگلستان-لندن
وگان - گیاه خواریبرنامه غذایی وگان ، گیاه خواری و خام گیاه خواری