انتقال عشق

» انتقال عشق

انتقال عشق


آموزش محبت کردن

یکی از دغدغه های مهم والدین این است که چگونه به فرزند خود محبت کردن و مهربان بودن را یاد بدهند، در واقع پدران و مادران دوست دارند آموزش محبت کردن را به بهترین شکل ممکن به کودکان خود آموزش بدهند. به همین دلیل برای رسیدن به این هدف سختی های زیادی را تحمل می کنند. اما برای انتقال عشق به فرزندان کافی است به جای به کار بردن راه های سخت و متنوع آموزشی خود را تربیت کنند!


بهترین راهکار آموزش عشق ورزیدن

وقتی توقع دارید بچه ها با شما با مهربانی و آرام صحبت کنند، حتماً خودتان هم با بچه ها و همسرتان با مهربانی و آرام صحبت کنید. بهترین راهکار آموزش عشق ورزیدن به بچه ها، عشق ورزیدن به آن ها خواهد بود. کودکی که در طول دوران زندگی اش هیچ محبتی از پدر و مادر خود دریافت نکند، با مفهوم محبت بیگاه می شود، این کودک تا بزرگسالی خود نه می تواند محبت دیگران را درک کند و نه توانایی ابراز محبت به دیگران را خواهد داشت.

پس به فرزندان خود محبت کنید چون بدون این که تلاش کنید تا رفتار درست را یاد بگیرند، از رفتار شما مشق می کنند.

نویسنده: محبوبه عباسیآخرین مطالب این وبلاگساخت وبلاگ حرفه ایساخت وبلاگ حرفه ای رایگان
وبلاگ تبلیغاتیساخت وبلاگ تبلیغاتی
وگان - گیاه خواریبرنامه غذایی وگان ، گیاه خواری و خام گیاه خواری
روانشناس ایرانی در لندنمینو ایرانی،روانشناس و مشاور ایرانی مقیم انگلستان-لندن