سردار دل ها

» سردار دل ها

شعر کودکان

سردار دل ها

او یک فرشته بود

در بین خاکیان

سردار قلب ما

از ما زمینیان

*

معنی اسم او

قسمت کننده است

او قاسم است و صلح

قسمت نموده است

*

از همت اش جهان

مانده است برقرار

از اقتدار اوست

آرامش و قرار

*

اما هنوز هم

سردار زنده است

راه و مرام او

برجای مانده است

شاعر: محبوبه عباسی


شعر درباره شهید حاج قاسم سلیمانی برای کوکان


آخرین مطالب این وبلاگوگان - گیاه خواریبرنامه غذایی وگان ، گیاه خواری و خام گیاه خواری
ساخت وبلاگ حرفه ایساخت وبلاگ حرفه ای رایگان
وبلاگ تبلیغاتیساخت وبلاگ تبلیغاتی
ساخت وبلاگ