عشق آسمانی

» عشق آسمانی

شعر درباره مادر
تقدیم به تمام مادران
به خصوص مادر عزیزم

عشق آسمانی


 ( تويی روشن تر از آيينه و آب ) * *

تويی سرچشمه ی جريان مهتاب

 برای وصلت من با سپيده

چه بی تابی، چه بی تابی، چه بی تاب

*

وجودت، گرم ِاز عشقی الهی

تو روح پاكی از شرمی خدايی

وفاداری به عشقی آسمانی

جدايی از خزان  بی وفايی

*

تويی تفسير لفظ مهربا نی

تويی گنجينه ی مهری نها نی

صفای قلب تو آيينه ی ماست

تويی معنای عشقی آسمانی

*

تويی تنها ترين شمع فروزان

گريزان از سياهی ها، گريزان

 

كه در تاريكی سرداب حسرت

يگا نه شعله ای، گرمی و سوزان

*

تويی پروا نه ی شمع وجودم

كه می سوزی و می سازی چه آسان

وجودِ گرم تو خورشيد جان است

درخشا نی، درخشا نی و تابان

*

تو بی پرواترين عشق زمينی

تو معنای محبت را اَمينی

سفير صبر و ايثار و اُميدی

تو با نوی بهشتی، بهترينی                     

شاعر: محبوبه عباسی 

 

* * اين مصراع برگرفته از تيتر مطلبی در روزنامه ی اطلاعات است.

 

روز مادر مبارک


آخرین مطالب این وبلاگساخت وبلاگ حرفه ایساخت وبلاگ حرفه ای رایگان
شعر عاشقانهشعر و غزل - مثنوی- اشعار ناب فارسی - اشعار عاشقانه
وگان - گیاه خواریبرنامه غذایی وگان ، گیاه خواری و خام گیاه خواری
روانشناس ایرانی در لندنمینو ایرانی،روانشناس و مشاور ایرانی مقیم انگلستان-لندن